ceturtdiena, 2021. gada 2. septembris

Septembris- dzejas mēnesis

 

‘’Kad saule vakaros jau agrīnāk jūras vēsajos ūdeņos laižas, kad bērzi pa dzeltenai lapai izkaisa vējos, kad dzērves sasaucas promiešanai, kad bites viršos rūgteno atvadu saldumu vāc, tad dzejas tikšanās mēnesis – septembris atkal ir klāt.
Dzejas dienas, tāpat kā mūsu folklora un citu mākslas veidu paliekošās izpausmes, jau ir pieskaitāmas latviešu nacionālajiem dārgumiem. Tās nevarēja rasties un ieaugt tukšā vietā vai pēc kāda vadoša rīkojuma no augšas…
… Klāt atkal septembris ar Dzejas dienām, ar jauniem dzejoļiem un grāmatām, ar jaunu dzejnieku paaudzi. Talantam, lai iegūtu spārnus, ļoti nepieciešams izjust lasītāju un klausītāju atsaucību, saņemt mīlestību – kā tīru, spēcinošu gaisu, kas viļņo virs dzimtās zemes mežu galotnēm. Tas palīdz pacelties augstāk. Bezgaisa telpā nav iespējams lidojums.’’ (Lija Brīdaka/ laikraksts ’’konTEKSTS’’)
---------------------------------------------
Mūsu bibliotēkas plaukti sevī glabā ne mazums dzejas. Te Tu atradīsi gan klasiķu darbus, gan mūsdienu autoru dzeju, bērnu dzejoļus un mīlestības liriku, dabas dzejoļus un satīriskos pantus.
Septembrī Pieaugušo nodaļas abonementā dzejas grāmatas izceltas divās izstādītēs. Vienā no tām vari iepazīties ar dzejniekiem - mūsu novadniekiem un viņu dzejas krājumiem. Otrā - ielūkoties un iepazīt visjaunākās, mūsu bibliotēkā pēdējā laikā iegādātās dzejas grāmatas.