ceturtdiena, 2012. gada 13. septembris

Dzejas dienas

Dzejas dienas Auces novada bibliotēkā notika Andreja Eglīša simtgades piemiņas zīmē. Māra Druvas stāstījums un filma par A.Eglīša dzīves mirkļiem, Artūra Reinika muzikālais sniegums, Daces Reinikas pārdomas, Laimoņa Niedres atmiņas par A.Eglīti, aktrises Irinas Tomsones dzejas lasījums un Aijas Štosas grāmatu izklāsts klātesošajiem radīja gaišu un svinīgu noskaņu.
 Dzejas pasākums bibliotēkas lasītavā tika kupli apmeklēts.
L.Niedre un A.Štosa
Aktrise I.Tomsone

A.Eglītim veltītā izstāde
Pārdomās par A.Eglīti dalās M.Druva
A.Reinika muzikālais priekšnesums