pirmdiena, 2018. gada 26. marts

Jaunas grāmatas


LATVIEŠU DAIĻLITERATŪRA:
G.Berelis. Es nekad nerunāju muļķības
R.Bula. Atpakaļceļš
I.Gaile. Neredzamie
D.Judina. Tīrītājs
L.Langa. Velēnu kleita
M.Laukmane. Simts domu, stāvot dzīvības dārzā

ĀRZEMJU DAIĻLITERATŪRA:
S.Ahnhems. Izsvītrotie
L.Bardugo. Blēžu karaļvalsts.- Vārnu sešinieks 2.gr.
S.Berjlindi. Melnā rītausma
B.T.Bredforda. Kavendonas veiksme.- 3.grāmata
Dž.Fainders. Nāves viesulis
K.B.Foss. Nāve brauc ar Audi
K.Grebe. Ledus zem viņas kājām
G.Hendriksa. Sieva starp mums
Dž.L.Horsts. Ziemā slēgts
R.Ingrems. Atskatīties rītdienā
S.Montefjore. Deverilu pils meitas
Dž.Nolla. Laimīgā meitene
J.Ņemecs, Gaismas vēsture
A.Pārksa. Svešinieks manās mājās
E.A.Po. Klusums
M.Ruskovs. Augšupceļš
Š.Šodere. Mīlestība domāta idiotiem. Kā man
U.Timms. Putnu vērotājs

NOZARU LITERATŪRA:
A.Danilāns. Dzīvo priecīgs un vesels!
Deviņu vīru spēks
N.Ķaune. Leišu un poļu laikmets Livonijā
L.Lapsa. Zem Muhameda bārdas
G.Rukšāne. Flokši


otrdiena, 2018. gada 6. marts

Izstādes martā

Pieaugušo nodaļas abonementa ikmēneša jubilāru grāmatu izstādē šomēnes lasīsim dramaturgu G.Priedes un H.Ibsena, kā arī mūsu novadnieka K.Ieviņa grāmatas.

Mēnesī, kura 25.datums mūsu tautas vēstures kalendārā iezīmēts ar melnu krāsu, piedāvājam ielūkoties izstādē ''Es sapni par Dzimteni pagalvī likšu...'', kurā atrodamas grāmatas gan par 1941. un 1949. gada deportācijām, gan citiem skaudriem vēstures notikumiem. Viens plaukts atvēlēts aucenieka M.Druvas grāmatām.