ceturtdiena, 2012. gada 31. maijs

Pieredzes apmaiņas brauciens

30. maijā Auces novada bibliotēkas un tās struktūrvienību darbinieki ieradās Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā, lai iepazītos ar kolēģu darbu atjaunotajās, skaistajās bijušās Kuldīgas sinagogas telpās.
Bibliotekāriem no mūsu novada laipni tika izrādītas plašās un mākslinieciski veiksmīgi restaurētās ēkas iespējas un pielietojums.
Savstarpējās sarunās tika iegūtas jaunas atziņas, kas bibliotekāriem noderēs turpmākajā bibliotēkas darbā.
Atjaunotā bibliotēka Sinagogas ēkā
Daiļliteratūras abonementā
Nozaru literatūras abonements
Izstāžu zāle
Abonements